Arbetar med ledarskap- och organisationsutveckling i större företag och organisationer, och har i mer än 15 års tid arbetat med ledningsgrupper, ledarutvecklingsprogram och individuell ledarskapscoachning. Bidrar till förändring på höga chefspositioner i svenskt näringsliv och vill med sitt arbete skapa mer rörelse i organisationer. Arbetar för att chefer, ledare och organisationer ska ha mod och handlingskraft att skapa verklig förändring och livskraftiga organisationer. «A little less conversation, a little more action» är en devis hon hyllar, detta trots eller kanske tack vare att just kommunikation hör till hennes specialistområden. 

VERKTYG OCH METODER

 • Ledarutvecklingsprogram
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Chefscoachning
 • Grupputveckling
 • Mentorprogram
 • Föreläsningar och seminarier
 • Undersökningar och åtgärdsprogram

KOMPETENSOMRÅDEN

 • Ledarskap och Organisationsutveckling
 • Kommunikation och Konflikthantering
 • Organisationskultur och Förändringsarbete
 • Motivation och Visionsarbete
 • Coachning och Karriärplanering
 • Genusperspektiv på organisation
  och ledarskap

Diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinaviens organisationslinje. Utbildad coach – ACC (Associate Certified Coach). Specialistkunskaper inom området Genusperspektiv på organisation och ledarskap. Har en bakgrund som journalist på Sveriges Radio/SVT och chefsbefattning i offentlig sektor.

ARBETSPROCESS

Efter analys av uppdragsgivarens behov, utformas insatser i dialog med kunden. Fungerar under genomförande både som expert och som processledare.